สุโขทัย ยกการ์ดให้สูง DMHTT ป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ RSS