ด่วน ! เปิดลงทะเบียนรอบ 2 สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนในรอบแรก หรือเปลี่ยนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SME's RSS