วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 – 29 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก RSS