เตือน เด็ก ม.6 ถึง ป.ตรี ระวัง ! ผู้แอบอ้างชื่อกระทรวงแรงงาน หลอกให้สมัครเรียน เพื่อไปทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศ RSS

 

กระทรวงแรงงาน เตือนนักเรียนชั้น ม.6 - ปริญญาตรี อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกระทรวงแรงงานหลอกให้จ่ายเงินกว่า 59,000 บาท เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศ โดยอ้างว่าเมื่อเรียนจบจะได้บรรจุเข้าทำงานบนเรือสำราญ มีรายได้ถึง 70,000 บาท ข้อเท็จจริงเป็นแค่  การสมัครเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเท่านั้น หากเรียนจบต้องไปติดต่อหาสมัครงานเอง ซึ่งไม่มีใครรับรองว่าจะได้งานทำหรือไม่  

นายพิฑูร  ดำสาคร จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับเบาะแสว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และ Line ชักชวนคนหางานและสมาชิกที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาให้ส่งบุตรหลานที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 21-33 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานบริการบนเรือสำราญในต่างประเทศ เป็นเวลา 6 เดือนกับโรงเรียนเอกชน  ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ เช่น ตรัง สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช นครราชสีมา กำแพงเพชร  เป็นต้น โดยอ้างว่าอยู่ในความควบคุมของกระทรวงแรงงาน และเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน  บนเรือสำราญ มีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 34,000 - 70,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมทิป ซึ่งจะเก็บค่าสมัครเบื้องต้น 1,000 บาท ค่าชุดยูนิฟอร์ม 8,000 บาท โดยก่อนเข้าอบรมต้องจ่าย 20,000 บาท ระหว่างเรียน 10,000 บาท และก่อนเรียนจบอีก 20,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 59,000 บาท โดยจะจัดหาที่พัก  ให้ฟรีในระหว่างเรียน ซึ่งหากผู้ใดสนใจให้สมัครได้ตามสถานที่ต่างๆ ที่กำหนด

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวย้ำว่า โรงเรียนที่ฝึกสอนหลักสูตรการทำงานบริการบนเรือสำราญ  ในต่างประเทศดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของกระทรวงแรงงานแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้เรียนต้องจ่ายค่าที่พักเอง โดยโรงเรียนจะฝึกอบรมความรู้และทักษะการทำงานบนเรือสำราญให้เท่านั้น แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดส่งผู้เรียนไปทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศได้ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด หากผู้เรียนประสงค์จะทำงานต้องไปติดต่อหาสมัครงานเอง ซึ่งไม่มีใครรับรองว่าจะได้งานทำหรือไม่ ดังนั้น จึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชน ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาให้รอบคอบว่าการฝึกอบรมดังกล่าวคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปหรือไม่เพียงใด สอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 0218-9 หรือสายด่วน 1694