รายการ ประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
“หม่อมเต่า” แนะนายจ้างใช้ MOU พร้อมย้ำ !! ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผ่านช่องทางที่ถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
กส.ขอเชิญร่วมกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ งานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 (ร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน บูธที่ 3.10)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอมรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76(ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ ส่งเสริมการมีงานทำ ในกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ‘ลำปาง’
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว - 2357 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ - 602 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน สล - 5532 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ฟังข้อเสนอสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ลั่น จะแก้ปัญหา ให้ครอบคลุม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลบตรากรมการจัดหางานข้างรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว - ๒๓๕๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›