รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(กส)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เตือน ! ระวังถูกหลอกทางเฟสบุ๊คไปทำงานเนเธอร์แลนด์โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน 1,200 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 600 ใบ ปากกาน้ำเงิน พร้อมสมุดบันทึก จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการจ้างเหมาบริการอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างเหมาเดินระบบ FTTx (DSL VPN) DSL VPN ความเร็ว 2 Mbps และบริการ FTTx Internet ความเร็ว 50/20 Mbps จำนวน 92 จุด ทั่วประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 600 ใบ ปากกาน้ำเงินพร้อมสมุดบันทึก จำนวน 600 ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเสียง)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษาหรือล่าม จำนวน 2 อัตรา (ภาษาเมียนมา 1 อัตรา และภาษากัมพูชา 1 อัตรา)เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักอธิบดี
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (แห่งที่2)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร (แห่งที่1)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 183 184 185 186 187 >  Last ›