รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 23 อัน ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานคลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดประชุมตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แอสเตอร์ ไลอ้อน จำกัด]
ข่าวประกาศ
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.สเกาท์ เอาท์ จำกัด]
ข่าวประกาศ
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ลิงค์ทริกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด]
ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน สกัดลักลอบทำงานเกาหลี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอส.จี. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด]
ข่าวประกาศ
ไทย ลงนาม JITCO ญี่ปุ่น เพิ่มความสะดวกในการจัดส่งและรับผู้ฝึกงานเทคนิคไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดทำ “คู่มือการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว” เดินหน้าป้องกันการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว หวังยกอันดับสถานะของไทย ใน TIP Report
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวประกาศ
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›