ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2563
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เดือนเงิน 15,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เหมาะสม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ปฎิบัติงานกลุ่มงานพยาบาล) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน วันละ 600 บาท เงิน พ.ต.ส. เดือนละ 1,500 บาท
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผุ้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2563
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย ในตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยข้างเตียง) (ปฎิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ข ประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส
ตำแหน่งงานว่างประจำมกราคม 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ป.4 และอายุ 25 ปีขึ้นไป
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก จำนวนจังหวัดละ 1 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานกุล่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (2)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
 < 1 2 3 4 >  Last ›