ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา โดยมีตำแหน่งดังนี้ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานแม่บ้าน 1 อัตรา พนักงานซักรีดและแม่บ้าน 1 อัตรา
โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ด้านวิชาเอกพลศึกษา และนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑
โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างตำแหน่ง แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,000 บาท ต่อเดือน ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา ในวันและเวลาราชการ
โรงเรียนอุดมดรุณีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จบวุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิทยาศาสตร์
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน จำนวน 7 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลสุโขทัย สมัครรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชานาฎศิลป์และโขน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท
อาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกช้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวสขึ้นไป ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.4
โรงเรียนอุดมดรุณีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE) เพศชาย วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 19 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 < 1 2 3 4 >  Last ›