รายการ ประเภท
โครงการพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน ตท.11 (สีฟ้า)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.2 จำนวน 100,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบัตรแนะแนวเส้นทางสู่ 50 อาชีพ จำนวน 90 ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน...ส่งทหารปลดประจำการ ไปฝึกงานญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดสปาไปทำงานมาเก๊า สมัครวันนี้-15 มิถุนายนศกนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปสาระสำคัญ “ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ... “
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บริษัท นากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
นัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
นัดพบไอที
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
นัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
​กระทรวงแรงงานย้ำคนหางาน ตรวจสอบบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน ล่าสุดยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 8 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คู่มือตำแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวประกาศรับสมัคร
นัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 60
ข่าวประกาศรับสมัคร
‹ First  < 197 198 199 200 201 >  Last ›