รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวฯ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 2
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Coporation ไต้หวัน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสหรัฐหาหรับเอมิเรตส์กับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd.
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (point system) ครั้งที่ 6
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงงานนวด กับบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd.
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้่างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd.
(จต.2 ข/99927)นายจ้างญี่ปุ่นJCI NAGANO COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด จำกัด ตำแหน่งช่างทาสี (ชาย3คน)
/00004 นายจ้างกัมพูชา RMSC ENGINEERING CO., LTD. โดยบริษัท บ๊อสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด 1.ตำแหน่งผู้จัดการ (5คน) 2.ผู้ดูแลระบบ (10คน) 3.วิศวกร (10คน) 4.ผู้ควบคุมดูแลงาน (20คน) 5.หัวหน้า (35คน) 6.ช่างประกอบท่อ (60คน) 7.คนงานทั่วไป (45คน) 8.ผู้ให้สัญญานมือ (25คน) 9.ช่างประกอบนั่งร้าน (30คน) 10.ช่างเชื่อม (20คน) 11.ช่างเชื่อมแสตนเลส (20คน) 12.ช่างเชื่อมเพลด (20คน)
/00016 นายจ้างไต้หวัน REAL TIME FOCUS TECHNOLOGY CORP. โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตผัณฑ์โลหะ (ชาย4คน)
/00017 นายจ้างสิงคโปร์ HIAP SENG ENGINEERING LTD โดยบริษัท บ๊อสส์ดีไลท์ แมนพพาวเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง 1.หัวหน้าช่างประกอบท่อ (ชาย12คน) 2.หัวหน้าช่างเชื่อม (ชาย4คน) 3.ช่างประกอบท่อ (ชาย33คน) 4.ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ (ชาย33คน) 5.ช่างเชื่อม (ชาย57คน)
การตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างจดทะเบียนบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
 1 2 >