รายการ
แจ้งเเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 3
รับสมัครคนหางานไปทำงานตำแหน่งพนักงานนวด ในประเทศมาเลเซีย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวฯ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 2
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Coporation ไต้หวัน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสหรัฐหาหรับเอมิเรตส์กับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd.
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (point system) ครั้งที่ 6
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงงานนวด กับบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd.
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้่างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd.
(จต.2 ข/99927)นายจ้างญี่ปุ่นJCI NAGANO COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด จำกัด ตำแหน่งช่างทาสี (ชาย3คน)
 1 2 >