รายการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
กรมการจัดหางานระงับการจัดส่งคนไทยไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Havan Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จังหวัดสุโขทัย
เชิญใช้บริการของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E –Service
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Havan Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2
การลงทะเบียนกรณีการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) เข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
การลงทะเบียนกรณีการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) เข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดาการอาชีพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 2 เพศชาย
วันนัดพบแรงงานย่อย 2563
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ที่2/2563 เรื่องการเพิ่มความระมัดระวังของคนไทยในอิสราเอล
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ปลอดขยะเปียก
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ประเภทกิจการ เกษตร/ปศุสัตว์ เพศชาย
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
 1 2 3 >