รายการ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd.
(จต.2 ข/99927)นายจ้างญี่ปุ่นJCI NAGANO COOPERATIVE ASSOCIATION โดยบริษัท เอ็นเอ อินดัสทรี แอนด์ เทรด จำกัด ตำแหน่งช่างทาสี (ชาย3คน)
/00004 นายจ้างกัมพูชา RMSC ENGINEERING CO., LTD. โดยบริษัท บ๊อสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด 1.ตำแหน่งผู้จัดการ (5คน) 2.ผู้ดูแลระบบ (10คน) 3.วิศวกร (10คน) 4.ผู้ควบคุมดูแลงาน (20คน) 5.หัวหน้า (35คน) 6.ช่างประกอบท่อ (60คน) 7.คนงานทั่วไป (45คน) 8.ผู้ให้สัญญานมือ (25คน) 9.ช่างประกอบนั่งร้าน (30คน) 10.ช่างเชื่อม (20คน) 11.ช่างเชื่อมแสตนเลส (20คน) 12.ช่างเชื่อมเพลด (20คน)
/00016 นายจ้างไต้หวัน REAL TIME FOCUS TECHNOLOGY CORP. โดยบริษัท เค.ซี.คิวบ์ จำกัด ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตผัณฑ์โลหะ (ชาย4คน)
/00017 นายจ้างสิงคโปร์ HIAP SENG ENGINEERING LTD โดยบริษัท บ๊อสส์ดีไลท์ แมนพพาวเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง 1.หัวหน้าช่างประกอบท่อ (ชาย12คน) 2.หัวหน้าช่างเชื่อม (ชาย4คน) 3.ช่างประกอบท่อ (ชาย33คน) 4.ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ (ชาย33คน) 5.ช่างเชื่อม (ชาย57คน)
การตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างจดทะเบียนบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศรับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง พนักงานนวดสปา เพื่อไปทำงานให้กับบริษัท MGM GRAND PARADISE มาเก๊า
รับสมัครชายไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
กระทรวงแรงงานเปิดโอกาส! ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้เงินกองทุนฯ สูงสุด 200,000 บาท
จังหวัดสุโขทัย เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย แบบไม่เว้นวันหยุดราชการ
 < 1 2