รายการ
กระทรวงแรงงานเปิดโอกาส! ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้เงินกองทุนฯ สูงสุด 200,000 บาท
จังหวัดสุโขทัย เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย แบบไม่เว้นวันหยุดราชการ
มาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใตโครงการ TIC ครั้งที่ 12
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่ 3 เพื่อการสมัครไทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 2 เพศหญิง ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมการจัดหางานเปิดบริการตรวจสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาตามที่ได้รับใบอนุญาตทำงานตามมติครม.
แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมาเฉพาะกลุ่มบัตรชมพูเท่านั้นที่ต้องขอหนังสือรับรองกลับประเทศต้นทางเพื่อเดินทางเข้า-ออกประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560 ส่วนแรงงานที่ถือ Passport ไม่ต้องขอหนังสือรับรอง
แจ้งเตือนคนหางาน! ระวังถูกหลอกให้ทำบัตรปลอม ไปทำงาน นวด งานโรงงาน และงานเกษตร ที่ญี่ปุ่น
ไต้หวันอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย
 < 1 2