สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
18-11-2019 รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562
02-10-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาตามข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4
02-10-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
04-09-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
05-08-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
05-07-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาตามข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3
05-07-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาตามข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2
05-07-2019 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาตามข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาส 1
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561