สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
02-05-2023 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
01-05-2023 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
01-05-2023 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
20-02-2023 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
20-02-2023 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
20-02-2023 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
20-02-2023 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
28-10-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
06-09-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
06-09-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
06-09-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
30-05-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
23-05-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
03-05-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
21-04-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
21-04-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
07-01-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
07-01-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
07-01-2022 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
14-10-2021 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
 1 2 3 >