สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
07-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
07-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
01-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563
01-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
01-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
19-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
19-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
02-10-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
 1 2 >