สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
22-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
19-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
19-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
02-10-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
02-07-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 < 1 2