ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

1. การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

1.1 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

- คนหางานเข้าเว็บไซต์   toea.doe.go.th  (ไม่ต้องใส่ www) แล้วกดลงทะเบียน 

- เลือกประเภทสมาชิก ให้เลือกเป็น "คนหางาน" แล้วกดถัดไป 

- กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มลงทะเบียนคนหางาน  (ต้องกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีดอกจันทร์สีแดง (*)

*** การใส่รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ใช้ เลขประจำตัวบัตรประชาชน***

- แนบไฟล์รูปภาพ 

- คลิ๊กปุ่มยอมรับ และบันทึกช้อมูล 

1.2 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่

- นำบัตรประชาชนตัวจริง ให้เจ้าหน้าที่ 

- เจ้าหน้าที่จะสอบถาม และกรอกข้อมูลคนหางาน

- เจ้าหน้าที่แนะนำการไปทำงานต่างเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย