สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 RSS

 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ร่วมกับงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดราวต้นจันทร์ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 117 คน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ