จัดหางานจังหวัดสุโขทัยร่วมบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ RSS

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายประสงค์ อุไรวรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 62 ราย และมอบเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 15 โครงการ ณ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยนายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 33, 34, 35 และที่เกี่ยวข้อง