ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย เดือนสิงหาคม 2564 RSS

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางนพวรรณ นะสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการ หอพัก ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ร้านค้าแฝง โต๊ะพนันบอลและแหล่งมั่วสุม ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยรับผิดชอบตรวจเรื่องการทำงานของคนต่างด้าว จากการตรวจสอบไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด