โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ พงษ์ภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 บำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณรอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลาหมอ อำเภอสวรรคโลก โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด