โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ รุ่นที่ 2 RSS

 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางนพวรรณ นะสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน