"กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)" RSS

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)