กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาตลาดน้ำตลาดนัดบ้านดอนเนื่องในที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า RSS

 

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาตลาดน้ำตลาดนัดบ้านดอนเนื่องในที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนสวนสาธารณะศรีตาปี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี