เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจัดทำรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก RSS

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

         นางเมทิกา  สัตตานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาววรรณี สันหมาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจัดทำรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี