กิจกรรมปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกลางใหม่ RSS

 

โครงการปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก ในรัชการที่ ๙  ณ วัดกลางใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี