ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 RSS

 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 28 สิงหาคม 2562  เวลา 15.30 น. ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี