เรื่อง การสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ถือเอกสารรับรองบุคคบ (CI) RSS

 

เรื่อง การสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ถือเอกสารรับรองบุคคบ (CI)