รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่คนหางานเพื่อเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ(EPS)
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 337/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ิ 1507/2559 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ิ 1506/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 036/2559 จ.นครสวรรค์
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 331/2559 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1494/2559 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 035/2559 จ.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน) ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
รายลเเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศราคารวมภาศีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน