ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเขมรินทร์ ชัยสิทธิ์
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนวลอนงค์ หรรษานนท์
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุเมธ นิ่มรักษ์
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนันท์ จันทร์ณรงค์
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐยา ทองใหม่
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ ยะกะกุล
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงสยจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสันต์ ทองสุข
04-07-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี.สหภัณฑ์
03-07-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี.สหภัณฑ์
20-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะของ หจก.พี.พี.สหภัณฑ์ หจก.พี.พี.สหภัณฑ์
20-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะของ หจก.พี.พี.สหภัณฑ์
12-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ นายนริศ นพคุณ
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ นายนริศ นพคุณ
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ อาชีพ จักสานกระจูด นางมลฤดี คงรอด
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ อาชีพ เขียนลายเส้นทองบน นางสาวชัดชารี วงษ์แหวน
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ อาชีพ แกะสลักผลไม้ นางสาวจันทิมา สงขาว
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ อาชีพ ศิลปะเดคูพาจ นายอภิสิทธิ์ จันแต้ม
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ อาชีพ ทำไข่เค็มไชยา นางสาวบุญศิล หนูแก้ว
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ อาชีพ ผูกผ้าในงานพิธี นางสุพัตรา ศรีวารีรัตน์
11-06-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะของ อาชีพ การจัดดอกไม้สด นางสาวรื่นฤทัย ทองสุข
‹ First  < 9 10 11 12 13 >  Last ›