ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
11-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
11-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุปกรณ์ ว่องพจมาน
10-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
07-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด (ขายปลีก)
03-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ มะลิเผือก
01-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
05-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
22-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
22-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
21-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
21-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพและฝึกปฎิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงใจ ก่อบุญขวัญ (ขายปลีก)
20-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
20-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
08-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ มะลิเผือก
07-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด (ขายปลีก)
03-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
03-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
12-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอัดสปอตประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ สวิญญาณกทรัพย์ (ขายปลีก)
12-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายชื่อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
 < 1 2 3 4 >  Last ›