ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
12-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอัดสปอตประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ สวิญญาณกทรัพย์ (ขายปลีก)
02-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานโครงการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ณ ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คุณสุเมธ, คุณณรงค์ชัย
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเกภอเกา่ะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจำรัส ภริตานนท์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สุขเอม
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจมอเตอร์ (ขายปลีก)
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญลอย หนูลอย
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนันท์ จันทร์ณรงค์, นางสาวณัฐยา ทองใหม่
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ จำกัด (ประเทศไทย)
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางวาทอนเว (Mrs. Wathon Nway)
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา เถื่อนวงษ์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตนา หิรัญธนวัฒน์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสารขอิงสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ ยะกะกุล
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวดี เรืองนะ
17-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
07-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
31-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ พอยเตอร์ (ขายปลีก)
20-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
20-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›