ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
07-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
31-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ พอยเตอร์ (ขายปลีก)
20-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนริศ นพคุณ (ขายปลีก)
20-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
02-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์ (ขายปลีก)
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตนา หิรัญธนวัฒน์
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายบุญลอย หนูลอย
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา เถื่อนวงษ์
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญลอย หนูลอย
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เก็บเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตนา หิรัญธนวัฒน์
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์ (ขายปลีก)
30-06-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา เถื่อนวงษ์
12-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก (ขายปลีก)
05-03-2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวดี เรืองนะ
24-02-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์ (ขายปลีก)
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›