ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
27-04-2021 การจัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ รายการรถโดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน1 คัน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-12-2018 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-12-2018 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-12-2018 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2-2562 การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27-11-2018 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-11-2018 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์ (e-bidding)
27-11-2018 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-11-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วย วิธี ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-11-2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05-11-2018 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05-11-2018 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1 2562 การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคล ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
04-04-2018 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-04-2018 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-01-2018 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธษนี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-01-2018 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การเช่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ํธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
04-01-2018 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2017 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561