แรงงานต่างชาติที่เคยมีใบอนุญาต ทำงานในไทยได้ถึง 31 มี.ค.2565

แรงงานต่างชาติที่เคยมีใบอนุญาต ทำงานในไทยได้ถึง 31 มี.ค.2565