ขั้นตอนการทำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ที่จะหมด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการทำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ที่จะหมด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

จัดตั้งไวที่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม