มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ  เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี