โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา RSS

 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564