สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เพื่อไปทำงานกับบริษัท wastern Appliances จำกัด