สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา โครงการ 3 ม. RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เพื่อไปทำงานกับ กลุ่มบริษัท SHARP, กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล, บริษัท ซัมมิท โอโตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ซัมมิท อิเล็กโทรนิก คอมโพเน้นท์ จำกัด