ที่นี่ เพื่อนแรงงาน RSS

 

      วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้นายเดช ผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาววิไลภรณ์ พูนดียิ่ง นักวิชาการแรงงาน และนายวิชัย แสนเมือง นักวิชาการแรงงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ที่นี่เพื่อนแรงงาน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ เขต ๒ คลื่นความถี่ FM  97.5 MHz. 93.5 MHz. และ AM  909 KHz. จำนวน   ๔ เรื่อง ดังนี้

      ๑. เร่งรัดดำเนินการขออนุญาตทำงานกลุ่มมติครม.๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

      ๒.วิธีการในการทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย

      ๓. การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม 

      ๔. ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์