โครงการวันมหกรรมอาชีพอีสานใต้ 65 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการวันมหกรรมอาชีพอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณตลาดกรีน ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์