กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึ RSS

 

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์