กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และศึกษาดูงานการย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติ ณ เรือนหัดทอบ้านนาตัง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์