รายการ ประเภท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย หางาน หาคน นนทบุรี 2023 ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ WestGate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานการจำหน่ายพัสดุประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวดี !! กรมการจัดหางาน รับสมัครช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศไปทำงานประเทศบรูไน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้พิการ เฮ รมว.เฮ้ง ผลักดันสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ แนะค้นหาลูกจ้างได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ>>>การมีงานทำ ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) เล่มสีน้ำเงินจำนวน 280,000 เล่ม และเล่มสีส้มจำนวน 20,000 เล่ม รวมจำนวน 300,000 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เอ็ม-จ๊อบ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครคนหางานทำงานประเทศบรูไน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงาน ลุยภูเก็ต จับเข่าคุย 3 สมาคม แก้ปมขาดแคลนแรงงานภาคท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์เก็บสายใส่รางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ Conract Center สำหรับให้บริการข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน เร่งรัดสถานประกอบการ ยื่นให้สิทธิผู้พิการ ภายใน 3 ม.ค.66 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบสายสัญญานโทรศัพท์โรงรถกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านห้องทำงานรองอธิบดีกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำดีภายในช่องชาร์ปบริเวณ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเช้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›