สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอท่าตูม และ สาขาอำเภอสังขะ พร้อมให้บริการ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอท่าตูม และ สาขาอำเภอสังขะ พร้อมให้บริการ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปครับ

- สาขาท่าตูม ทุกวันอังคาร
- สาขาสังขะ ทุกวันพฤหัสบดี