งานนัดพบแรงงานต่างประเทศ ปี 2022 ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker : SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น RSS

 

สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่นด้วยทักษะเฉพาะทาง รับหลายตำแหน่ง ในงานนัดพบแรงงานต่างประเทศ ปี 2022 ในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://info-tokuteiginou.com/ หรือ สแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 ในวันและเวลาราชการ