รมว เฮ้ง ห่วงผู้ประกอบการภูเก็ต สั่งกรมการจัดหางาน เร่งช่วยเหลือ RSS

 

กระทรวงแรงงาน ให้ความมั่นใจ เตรียมการ 3 ด้าน สนับสนุนการทำงานแบบพาร์ทไทม์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จัดนัดพบแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ย้ำเดินตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล คาดการณ์แล้วปลายปีท่องเที่ยวบูมแน่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวภูเก็ตขาดแคลนแรงงานหนักหลังธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดว่า เรื่องนี้เป็นผลพวงจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด - 19 คลี่คลายลง ซึ่งล่าสุดประสบความสำเร็จอย่างมาก และได้มีการเฉลิมฉลองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยครบ 10 ล้านคน ตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2565 และช่วงปีใหม่เป็นจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ตกว่า

17,000 อัตรา นั้นกรมการจัดหางาน ได้สำรวจความต้องการจากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีความต้องการแรงงานในสถานประกอบการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จำนวน 405 แห่ง และมีตำแหน่งงานว่าง (กิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ทั้งสิ้น 8,772 อัตรา ซึ่งที่ผ่านมากรมการจัดหางาน ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานแล้ว

กระทรวงแรงงานวางแนวทางไว้ 3 ด้าน 1.สนับสนุนการทำงานแบบพาร์ทไทม์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยประสานกับวิทยาลัยจังหวัดพังงา ในการนำนักเรียนเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมกับช่วยให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานขับเคลื่อนกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง 2.การจัดนัดพบแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมพับบลิคเฮ้าส์ (หน้า KFC) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต พร้อมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต และช่องทางไลน์ Open Chat 3.การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งที่มีคนต้องการหางานทำจำนวนมากแต่มีตำแหน่งงานว่างไม่เพียงพอที่จะรับเข้าทำงาน เพื่อประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากากระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการแก้ปัญหาตาม 3 แนวทางแล้ว โดยหลังจากนี้ยังเตรียมการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นสถานประกอบการในการเพิ่มการจ้างงานผู้สูงอายุในพื้นที่ เพิ่มสวัสดิการด้านที่พัก เบี้ยขยัน เพื่อเป็นแรงจูงใจแรงงานนอกพื้นที่ให้กลับเข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับแรงงานภาคท่องเที่ยว และคนที่กำลังหางาน งานในจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 354 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างสูงสุดในประเทศไทย (เท่ากับ จ.ชลบุรีและระยอง) โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการจัดหางานออนไลน์กับกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือApplication “ไทยมีงานทำ” ซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานจากจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไว้มากที่สุด คนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประกาศรับสมัครงานสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต โทร 0-7621-9660 ต่อ 11-12 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว