​กระทรวงแรงงาน จับมือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD Korea) จัดนัดพบแรงงานไทย ที่กลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่แรงงานไทย พร้อมทำงานในสถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทย RSS

 

กระทรวงแรงงาน จับมือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD Korea) จัดนัดพบแรงงานไทย ที่กลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่แรงงานไทย พร้อมทำงานในสถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทย


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2560) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานพร้อมด้วย Mr.Lim Mankyu กงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมงาน “นัดพบแรงงานไทย ที่กลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกับ HRD Korea สำนักงานประจำประเทศไทย (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการกลับประเทศของแรงงานไทยที่ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมั่นคงในประเทศไทยและสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณภาพในสถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทย โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องในการไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและการเดินทางกลับประเทศอย่างถูกต้อง ป้องกันการพำนักอาศัยผิดกฎหมายในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและป้องกันการจัดส่งแรงงานแบบผิดกฎหมายอีกด้วย ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการเกาหลีในประเทศไทยเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานจำนวน 22 แห่งตำแหน่งงานมากกว่า 60 อัตรา เช่น บริษัทโพสโค โค้ทเต้ท สตีล ประเทศไทย จำกัด (POSCO-TCS) บริษัทอาซุง ประเทศไทย จำกัด บริษัทดองจิน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริษัท เอสทีซีไทยแลนด์ จำกัด ร้านอาหาร เดอะบิบิมบับ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศและเงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้าง (เงินแทจิกกึม) ให้กับคนงานไทยอีก 2,460 คน โดยเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศจะเป็นเงินที่แรงงานต่างชาติในระบบ EPSต้องทำประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ ได้รับคนละ 4 แสนวอน หรือประมาณ 11,000 บาท และเงินแทจิกกึม ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับแรงงานต่างชาติทำงานกับนายจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นเงินมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน ทั้งนี้ หากอยู่ครบตามสัญญาจ้าง 4 ปี 10 เดือน จะได้รับคนละ 6 ล้านวอน หรือประมาณ 180,000 บาท

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากคนหางานใดประสงค์จะไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีขอให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่าลักลอบเข้าไปทำงานหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการทำงาน เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งการไปทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นการจัดส่งโดยกรมการจัดหางานเท่านั้น ซึ่งเป็นการจัดส่งแรงงานไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694