ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา จันทานิตย์
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกานต์พิชชา จันทร์ด้วง
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวรากรณ์ แสงมาศ
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ์ พูนดียิ่ง
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยพันธ์สุรินทร์
20-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ ตามขยายโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมีนาพร สายแสง
15-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/สลับยาง/ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5072 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเล็กรวมยาง
09-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปานเครื่องเขียน
09-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอเคป้าย โดยนางดวงจันทร์ สมยาทวี
09-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยพันธ์สุรินทร์
09-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน สต6994 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงยนต์
09-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
09-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนวลดีเต็นท์
08-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอเคป้าย โดยนางดวงจันทร์ สมยาทวี
08-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปานเครื่องเขียน
31-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยพันธ์สุรินทร์
31-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
30-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ-2159 สร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จำกัด
24-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กค ๕๐๗๒ สร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่จำเริญยนต์
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›