พิธีบรรพชาอุปสมบท

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดตากพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตาก ณ วัดโคกพลู
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก