กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

วันที่  4-6 พฤษภาคม 2562 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดตากพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ของจังหวัดตาก พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร พิธีเปิดกรวยถวาย
ราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก