“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตาก และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม”

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตาก และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
จำนวน 80 คน