ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สามารถยื่นบัญชีรายชื่อ คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ภายในวันนี้เท่านั้น ถึงเวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) สอบถามเพิ่มเติม 055-514-569 ต่อ 13 (เขตอำเภอเมือง) 055-563-639 / 086-449-2176 (เขตอำเภอแม่สอด) หรือเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก New
โรงพยาบาลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ด้วยวิธี RT-PCR สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งทั้ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified skilled Workers) ในประเทศไทย
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
วิธีการขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานด้วยตนเอง #สะดวกสบาย #ทำได้เองที่บ้าน
มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 (จาก มติคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 20 มีนาคม 2563)
แนวทางลดเสี่ยง เลี่ยง COVID-19 #ห่างกันสักพัก ห่างไกล COVID-10
หยุดเชื้อเพื่อชาติ #บริการออนไลน์ ทำได้ด้วยตนเอง
ปิดระบบ e-workpermit เป็นการชั่วคราว เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค covid-19
ประชาสัมพันธ์ !! แนวทางการปฏิบัติตนขณะทำงานและพำนักอยู่ในไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
เตือนภัยแรงงานไทยจากการรับแจกซิมการ์ดโทรศัพท์
เรื่อง โปรดระวัง!!ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในใต้หวัน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด ขอเชิญร่วม วันนัดพบแรงงานจังหวัดตาก บริเวณหน้าศูนย์อาหารห้างสรรพค้าโรบินสันแม่สอด เวลา 10.00 - 17.00 น.
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
 1 2 3 >  Last ›