ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
วิดีโอสาธิตวิธีการใช้บริการตู้งาน (JOB BOX)
มาตรการ "สมัครใจเดินทางกลับประเทศ"
การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทยที่ประสงค์ไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ ระบบ EPS (Em[loyment Permit System)
บ.แอ็ปสันเทค จก. เปิดรับสมัครพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ พนักงานนวดแผนไทยถูกนายจ้างชาวจีนผิดสัญญาจ้างงาน
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
Telecom สาขาแม่สอด รับสมัครงาน ตำแหน่ง O&M Operation & Maintenance Center 1 ตำแหน่ง
บริษัทในเครือ ไฮเวย์ กรุ๊ป เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด (สาขาตาก) รับสมัครพนักงานขับรถส่งสินค้า 1 ตำแหน่ง
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตาม MOU ผู้ประกอบการเช่าเหมารถขนส่งผู้โดยสาร รถตู้ขนส่งแรงงานต่างด้าว
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดตาก
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์
การป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ง่ายๆเพียง ผ่าน QR COLD
ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 นี้ นายจเ่งและผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนได้ที่ www.doe.go.th
กระทรวงแรงงานโอมานระงับการออกใบอนุญาตทำงานใหม่แก่แรงงานต่างชาติใน 10 สาขาธุรกิจ เป็นการชั่วคราว
ยาเสพติดและบทลงโทษทางกฎหมายญี่ปุ่น
 < 1 2 3 4 >  Last ›